PREZENTARE

DATE GENERALE

Comuna Rădoiești este locul unde ne-am născut, am crescut și ne-am format ca oameni. Am avut dintotdeauna neastâmpărul drumului, curiozitatea de a vedea ce se întâmplă de partea cealaltă a gardului, ce e dincolo de orizont, cum trăiesc oamenii în alte părţi tale lumii, cum se îmbracă, cum gândesc, ce mănâncă, dar  întotdeauna ne-am întors acasă în Comuna Rădoiești.

AȘEZARE

Comuna Rădoieşti este situată în partea centrală a judeţului Teleorman, de-a lungul drumului judeţean DJ 612 (Mereni-Botoroaga-Călineşti-Ciolăneşti) care străbate localitatea de la sud la nord. Administrativ, se învecinează la vest cu comunele Sfinţeşti, Drăgăneşti de Vede şi Vedea, la nord cu comunele Sfinţeşti şi Vârtoape şi la est, respectiv la sud, cu comuna Călineşti (pl. 1). În componenţa sa administrativă comuna Rădoieşti cuprinde următoarele sate: Cetatea, Rădoieşti Vale şi Rădoieşti Deal.

Comuna Rădoieşti se află amplasată în lunca şi pe terasele pârâului Tinoasa, iar din punct de vedere geomorfologic, în Câmpia Găvanu-Burdea (pl. 2). Sub raport litologic, Câmpia Găvanu-Burdea este constituită la bază din pietrişurile de tip Frăteşti, suprapuse de un complex marnos, un orizont de argile, nisipuri şi pietrişuri, iar la suprafaţă de un strat de depozite loessoide.

Localitatea este străbătută de la nord la sud de Tinoasa, pârâu autohton cu o lungime totală de 34 km care izvorăşte din zona localităţilor Ciolăneşti şi Zâmbreasca şi care la Mavrodin, după ce îşi uneşte apele cu Pârâul Câinelui, se varsă în râul Vedea. Valea Tinoasei este o vale puţin adâncită, puternic meandrată, cu asimetrie alternativă. În zona comunei Rădoieşti aceasta are ca afluenţi temporari diferite izvoare ce au creat la rândul lor văi puţin adânci, uneori sinuoase, precum: Valea Cetăţii, Valea Necovanului, Valea Eleşteului.

Ocupația locuitorilor este agricultura și cresterea animalelor.

Populație: 2290

Nr. gospodării:1197

Nr. locuințe: 1009

Suprafața comunei: 3917 ha; Intravilan: 343 ha; Extravilan: 3574 ha;

OBIECTIVE TURISTICE

 • Monument istoric – Biserica „Sfânta Treime”

FACILITĂȚI OFERITE INVESTITORILOR

 • Reduceri de taxe și impozite conform legii
 • Acces la calea ferată
 • Acces drum judeţean
 • 33 km față de municipiul Alexandria, reședința de județ
 • 18 km față de municipiul Roșiorii de Vede
 • Dispensar uman
 • Farmacie
 • Poșta
 • Forţă de muncă
 • Telefonie digitală
 • Internet
 • Societăţi agricole.

PROIECTE DE INVESTIȚII

 • Achiziția de utilaje și echipamente pentru asigurarea serviciilor de bază pentru populația din comuna Rădoiești.
 • Consolidare, demolare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială în localitatea Rădoiești Deal, comuna Rădoiești.
 • Alimentare cu apă în Comuna Rădoieşti.
 • Realizare rețelei publice de canalizare a apelor uzate menajere și a stației de epurare în comuna Rădoiești.
 • Construire și dotare  Cămin Cultural Rădoieşti.
 • Modernizare drumuri  de interes local în comuna Rădoieşti.
 • Reabilitarea podețelor peste pârâul Tinoasa.
 • Reabilitarea rețelei de  iluminat public.
 • Reabilitarea exterioră a instituției Primariei.
 • Montarea de sisteme de supraveghere – 15 buc.

Stema județ Teleorman: